Nabídka výuky

Matematika

Každý student absolvuje vstupní diagnostiku u našeho učitele, která je součástí první lekce. Tak identifikujeme rozsah látky a aktuální problémy, na kterých budeme společně pracovat. Následně každému žákovi připravíme individuální plán doučování.kalkulacka

Úspěchu v učení matematiky lze snadno dosáhnout díky jejímu pravidelnému procvičování po celý rok. Žáci, kteří pravidelně navštěvují naše lekce, nepotřebují žádné doučování na poslední chvíli. Máme však řešení i pro ty, kteří potřebují jen několik lekcí na dohnání učiva například po nemoci. Žáci si mohou vybrat, zda budou doučování navštěvovat 1x týdně, 2x týdně nebo i vícekrát za týden.

Matematiku u nás učíme studenty, kteří si potřebují zlepšit známku, připravit se na přijímací, srovnávací, maturitní, či jiné zkoušky, ale i ty, kteří se rozhodli rozvinout své nadprůměrné matematické schopnosti a chtějí se například připravit na různé matematické soutěže (Klokan, Matematická olympiáda, atd.)

Studenti si mohou vybrat ze dvou forem doučování: skupinové nebo individuální.

Skupinová výuka je max. po 3 studentech na lektora. Je zachována vysoká intenzita výuky. Není podmínkou, aby studenti ve skupině byli ze stejného ročníku, každý pracuje na tom, co zrovna potřebuje. Skupinová výuka má za cíl především naučit samostatnosti v počítání. Pokud si student neví rady, lektor látku vysvětlí a pokračují v počítání.

Individuální výuka je vhodná především pro slabší studenty, kteří potřebují neustálý dohled nad počítáním. Ovšem často se individuální výuka stává kontraproduktivní v tom, že se student spoléhá v počítání na lektora až příliš a snaha ze strany studenta není taková, jaká by měla být. Na tuto problematiku se naši lektoři zaměřují a snaží se i při individuální výuce naučit studenty samostatnosti.

Kromě matematiky nabízíme také výuku dalších předmětů.

kostky_plzen

Aktuálně máme v nabídce:

  • češtinu
  • angličtinu
  • němčinu
  • fyziku
  • chemii

Výuku českého jazyka, anglického a německého jazyka nabízíme také dospělým, kteří si chtějí zlepšit své jazykové dovednosti. A také firmám k jejich firemní výuce jazyků.