Nabídka výuky

Matematika

Matematiku u nás učíme studenty, kteří si potřebují zlepšit známku, připravit se na přijímací, srovnávací, maturitní, či jiné zkoušky, ale i ty, kteří se rozhodli rozvinout své nadprůměrné matematické schopnosti a chtějí se například připravit na různé matematické soutěže (Klokan, Matematická olympiáda, atd.).

Úspěchu v učení matematiky lze snadno dosáhnout díky jejímu pravidelnému procvičování po celý rok. Žáci, kteří pravidelně navštěvují naše lekce, nepotřebují žádné doučování na poslední chvíli. Máme však řešení i pro ty, kteří potřebují jen několik lekcí na dohnání učiva například po nemoci. Žáci si mohou vybrat, zda budou doučování navštěvovat 1x týdně, 2x týdně nebo i vícekrát za týden.

Studenti si mohou vybrat ze dvou forem doučování: skupinové nebo individuální.

S námi se můžete připravit na přijímací zkoušky

  • Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ

Tento studijní program je přizpůsoben přípravě na přijímací zkoušky CERMAT. Pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy čerpáme z vlastních materiálů, cvičebnice, speciálně vytvořená pro studenty 9.tříd. Materiály obsahují příklady z testů CERMAT a typologicky podobných. Během přípravy studenti píší cvičné testy CERMAT, aby byl vidět pokrok a lektoři mohli nastavit systém další přípravy. Příprava probíhá ideálně od září do posledního týdne před 1.termínem přijímacích zkoušek.

  • Příprava k přijímacím zkouškám na 8, 6, 4 – letá gymnázia Tento studijní program je přizpůsoben přípravě na přijímací zkoušky CERMAT. Každý žák absolvuje na počátku vstupní test, na jehož základě mu sestavíme individuální program přípravy. Klademe důraz na procvičování zejména těch úloh, které žákům dělají problémy. Součástí přípravy je pravidelné a průběžné psaní a vyhodnocovaní cvičných testů. Příprava probíhá ideálně od září do posledního týdne před 1.termínem přijímacích zkoušek.
  • Příprava k maturitní zkoušce místnost_cbPo úvodní diagnostice sestavíme individuální plán přípravy založené na procvičování typových úloh vyskytujících se v maturitních testech. Oficiální cvičné testy jsou součástí přípravy k maturitní zkoušce. Během přípravy studenti píší zkušební maturitní testy. Příprava probíhá ideálně od září do posledního týdne před termínem maturitních zkoušek.
  • Příprava k přijímací zkoušce na vysokou školuTento program je určen pro studenty, kteří již mají vybranou vysokou školu a připravují se k výběrovému řízení. Každému studentovi sestavíme individuální plán přípravy založený na procvičování typových úloh vyskytujících se v přijímacím řízení na konkrétní vysokou školu.

Kromě matematiky nabízíme také výuku dalších předmětů.

Aktuálně máme v nabídce:

  • fyziku
  • chemii
  • biologii
  • češtinu, angličtinu apod. – výuka jazyků spadá pod jazykové centrum – více zde: http://www.behappycentrum.cz/